blufenotesx|blufenotesx|bnarchettax|jeeppyartsx|benvenisteox|benvenisteox|movectox|movectox|sakamotonx|sakamotonx

eilert sundts hus
passe compose etre
Ledige stillinger 
curve fever 2 hack i kommuner og feuropa log files ylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

29/06/2018
SØKNADSFRIST: 29.07.2018 Servicetorget har ledig en 100 % fast stilling som konsulent fra 01.09.2018 Hovedarbeidsoppgaven er å yte god service til innbyggere, politikere, næringsliv og ansatte. Det vil være noe saksbehandling tillagt stillingen, samt systemansvar for vår telefoniløsning. Vi søker en person som ser mulighetene som ny teknologi gir. Arbeidsoppgaver: Skranke/telefoni - ha hovedansvar for telefoniløsningen MxOne/Trio Saksbehandler for salgs/serverings/skjenkebevilling Oppfølging av lærling i Kontor og administrasjonsfag Meglerpakke Turistinformasjon Merkantile oppgaver Prosjektarbeid kan påregnes Kvalifikasjoner: Høyskoleutdanning Solid erfaring fra tilsvarende stilling kan kompensere for manglende utdanning Gode digitale ferdigheter Gode norskkunnskaper Personlige egenskaper: Se muligheter og være aktiv i å ta i bruk ny teknologi Serviceinnstilt og godt humør Imøtekommende, samfunnsengasjert, løsningsorientert og effektiv Vi tilbyr: Spennende og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø God pensjons- og forsikring gjennom KLP Lønn i henhold til avtaleverket Vennesla kommune med sine 14 500 innbyggere er en kommune i vekst med en offensiv satsing på samfunnsutvikling og levekår. Kommunen ligger sentralt i Vest-Agder med administrasjonssenter 17 km nord for regionsenteret og universitetsbyen Kristiansand. Kommunen har et godt kommunalt servicetilbud og gode muligheter for kultur- og fritidsaktiviteter. Særlig er kommunen kjent for friluftsliv i naturskjønne omgivelser med bl. a. laksefiske i elva Otra og utmerkede skiløyper i omegn. Kontaktinfo: Kristin Flåt Viksnes Enhetsleder Telefon: 38 13 73 60 Mobiltelefon: 982 99 710
utedo byggesett pris Vennesla kommune meglerkontor i bergen Vennesla, Norge
29/06/2018
SØKNADSFRIST: 29.07.2018 Vi har ledig en 100 % prosjektstilling fra 01.08.2018 - 31.07.2019 knyttet til kommunens arkiv og servicetorg.  Servicetorget har ansvar for arkiv, IT, politisk sekretariat og skranke/telefon, og har for tiden stort fokus på digitalisering. Prosjektstillingen vil hovedsakelig inngå som en del av arkivtjenesten, men en mindre del av stillingen vil være knyttet til vår publikumstjeneste. Arbeidsoppgaver: Arkivfaglige oppgaver slik som føring, dokumentkontroll, post, offentlig journal m.m. vil utgjøre en stor del av stillingen Prosjektdeltakelse Publikumstjeneste Andre oppgaver som tilhører enheten Kvalifikasjoner: Arkivutdannelse Arkivfaglig kompetanse/erfaring fra offentlig virksomhet kan kompensere for manglende utdanning God kjennskap til vårt sak/arkivsystem Public360 er ønskelig Personlige egenskaper: God orden og struktur Serviceinnstilt og godt humør Fleksibel Personlig egnethet vil bli vektlagt Må beherske norsk muntlig og skriftlig Vi tilbyr: Spennende og varierte oppgaver God pensjonsordning gjennom KLP Lønn i henhold til avtaleverket Vennesla kommune med sine 14 500 innbyggere er en kommune i vekst med en offensiv satsing på samfunnsutvikling og levekår. Kommunen ligger sentralt i Vest-Agder med administrasjonssenter 17 km nord for regionsenteret og universitetsbyen Kristiansand. Kommunen har et godt kommunalt servicetilbud og gode muligheter for kultur- og fritidsaktiviteter. Særlig er kommunen kjent for friluftsliv i naturskjønne omgivelser med bl. a. laksefiske i elva Otra og utmerkede skiløyper i omegn. Kontaktinfo: Kristin Flåt Viksnes Enhetsleder Telefon: 38 13 73 60
leker for blinde Vennesla kommune helland mekaniske ålgård Vennesla, Norge
29/06/2018
SØKNADSFRIST: 24.07.2018 Stilling ledig ved Rauma Musikk-og Kulturskole fra 01.09.2018 Kultuskolelærer i piano, vikariat to år, 40% stilling. Stillingen innebærer undervisning av elever i kulturskolen, deltagelse i lærerkollegiet, tilrettelegging og gjennomføring av elevarrangement/forestillinger. Største del av undervisningen foregår på Rauma Kulturhus, Åndalsnes, som er vår base.  I tillegg er det desentralisert undervisning i skolekretsene. Kvalifikasjoner Det kreves relevant utdannelse. Vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Vi tilbyr et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ. Skolen har skyssordning. For opplysninger kontakt Torkil Klami, rektor tlf 924 48 816, [email protected]    Søknad sendes Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Det skal ikke legges ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju. Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, tlf 7116 6600 (9-11.30), evt pr mail [email protected] . Både ansatte og tidligere ansatte er allerede registrert som brukere. Det er derfor viktig at det ikke opprettes nye brukere når ansatte/tidligere ansatte skal søke ny jobb. Bruk alternativet "Glemt brukernavn og passord", og følg instruksjonene. Brukernavn = e-postadresse. Ansatte/tidligere ansatte som har endret e-postadresse må kontakte lønn-personaldrift. Søkere som ikke får tilsendt passord eller opplever andre utfordringer med pålogging må kontakte lønn-/personaldrift på mail [email protected]  evt pr tlf 71166544/71166545 i tlf.tid mand-tors 9-11.30. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
advokat kent fredriksen Rauma kommune varme ventiler for batvarme Rauma, Norge
29/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.08.2018 Vi ønsker deg med på laget for å utvikle fremtidens helsetjenester og jobbe med praksisnære oppgaver. Vi har fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Felles målsetting er at bruker av kommunens tjenester tar vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig Langelandhjemmet har ledig 100 % svangerskapsvikariat som sykepleier i turnus på langstidsavdeling for demente. Svangerskapsvikariat er fra 28.10.18 til 01.08.19. Arkivsak-ID: 18/1437 Kvalifikasjoner: Autorisert sykepleier Relevant praksiserfaring som sykepleier Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning Stor interesse for ivaretakelse av pasientens ressurser Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Personlige egenskaper: Strukturert og målrettet Selvstendig men samtidig trives med å jobbe i team Positiv, fleksibel og ansvarsbevisst Pålitelig og utholdende Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Lønn etter tariff og offentlig pensjonsordning Annet: Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.             Informasjon: Enhetsleder Renate Mikkelsen Aanerud, tlf. 948 33 134. Søknad: Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på  https://e-skjema.no/kongsvinger/ . Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven .  Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Søknadsfrist: 1. august 2018
beginners guide legacy of discord Kongsvinger kommune dinstartside uten reklame Kongsvinger, Norge
28/06/2018
SØKNADSFRIST: 18.07.2018 Einingsleiar/rektor ved Vanvik oppvekstsenter. Har du det i deg? Er du interessert i ein meiningsfull jobb? Då treng me deg! Det er ledig 100 % fast stilling som einingsleiar ved Vanvik oppvekstsenter frå 01.08.18. Vanvik oppvekstsenter er todelt med ca 13 elevar og ca 5 - 10 plasser i banehagen pr år. Oppvekstsenteret er ein del av Haugalandsløftet, eit utviklingsprosjekt med mål om tidleg innsats i barn si utvikling for å oppnå størst effekt i førebygging. Som einingsleiar vil du også vera ein del av både styrargruppa og rektorgruppa som består av engasjerte einingsleiarar frå alle barnehagane og skulane i Suldal.   Ansvar Einingsleiar er ansvarleg for den daglege drifta, tilpassing og utvikling av skulen og barnehagen. Einingsleiar må også undervisa i deler av stillinga si. Me ser no etter deg som er initiativrik og løysingsorientert, med evne til nytenking. Du må vera utviklings- og resultatorientert i arbeid med den pedagogiske verksemda og det pedagogiske personalet.  Kvalifikasjonar Godkjent lærar- eller barnehagelærarutdanning. Dokumentert pedagogisk kompetanse.  Tilleggsutdanning innan administrasjon er ønskjeleg. Relevant leiarerfaring er ønskjeleg. Strategisk innsikt og visjonar for oppvekstsenteret sin pedagogiske utvikling. Gode samarbeidsevner, målretta og handlekraftig.  Evne til å motivera og inspirera alle medarbeidarane sine.  Innsikt i og evne til god økonomistyring. Tilfredsstillande personlege eigenskapar. Søkjarar må disponere eigen bil.   Generelt/Søknad sendast Den som vert tilsett må kunne leggje fram godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader. Det er ikkje mogleg å leggja med vedlegg. Rettkjende kopiar av attestar og vitmnemål må takast med til eventuelt intervju. Suldal kommune oppfordrar alle våre søkjarar til å søkja på stillinga digitalt. Søkjarar som ikkje kan søkja via nett, ta kontakt med servicetorget tlf. 52 79 22 00. Suldal kommune gjer merksam på at søkjarlistene kan verta offentleggjorde. Kontakter Ingebjørg Rullestad Gjerde Kommunalsjef E-post [email protected]   Mobil 41692867 Arbeid 52792281
saint martin island Suldal kommune erlig snekker drøbak Suldal, Norge
28/06/2018
SØKNADSFRIST: 29.07.2018 I Vennesla kommune har vi nå stilling ledig som rørlegger og FDV-operatør (vaktmester) i enhet for byggforvaltning.   Enhet for byggforvaltning har FDVU-ansvar for kommunens ca. 90 000 kvm bygningsmasse og har ca. 50 årsverk fordelt på avdelinger for vedlikehold, renhold og prosjekt.  Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av rørleggerarbeid på kommunale bygg, samt andre arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Ansvar for legionella-forebyggende rutiner. Ansvar for drift og vedlikehold på tildelte kommunale bygg. Oppfølging av mindre og større prosjekter. Ha fokus på energibesparelse. Utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsinstruks, internkontroll og HMS. Kommunisere på tvers av kommunens enheter og brukere. Kvalifikasjoner: Svennebrev som VVS-rørlegge Gode datakunnskaper Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Sertifikat kl. B. Må kunne disponere egen bil i tjenesten (godtgjørelser i henhold til kommunens reglement). ØNSKET KVALIFIKASJONER: Erfaring som servicerørlegger Erfaring med drift og vedlikehold av bygg Kompetanse innen varmeanlegg og sprinkleranlegg Kjennskap til sentral driftskontroll, FDV-systemer, ENØK, internkontroll og HMS. Evne til å vurdere behov og tiltak på eiendommene Personlige egenskaper: Du er utadvendt og serviceinnstilt Du er god på kommunikasjon og kan skape gode relasjoner til interne og eksterne samarbeidspartnere Du ser muligheter der andre ser problemer og du tar initiativ til å finne løsninger. Du kan jobbe selvstendig, men også fungere i et team Du er ansvarsfull, effektiv, ryddig og strukturert Du liker varierte arbeidsoppgaver og har lett for å omstille deg når det skjer uforutsette ting Du er positiv og har godt humør Bidrar til å bevare og videreutvikle et allerede godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr: En trivelig arbeidsplass med faglig dyktige kolleger. Fleksibel arbeidstid Varierte arbeidsoppgaver som er samfunnsnyttige og utfordrende Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP Vennesla kommune med sine 14 500 innbyggere er en kommune i vekst med en offensiv satsing på samfunnsutvikling og levekår. Kommunen ligger sentralt i Vest-Agder med administrasjonssenter 17 km nord for regionsenteret og universitetsbyen Kristiansand. Kommunen har et godt kommunalt servicetilbud og gode muligheter for kultur- og fritidsaktiviteter. Særlig er kommunen kjent for friluftsliv i naturskjønne omgivelser med bl. a. laksefiske i elva Otra og utmerkede skiløyper i omegn. Kontaktinfo: Eirik Lundevold Leder ved enhet for Byggforvaltning Telefon: 38 13 72 36 Mobiltelefon: 982 99 744
uformelle normer på skolen Vennesla kommune gołąbki bez zawijania przepis Vennesla, Norge
28/06/2018
SØKNADSFRIST:  27.07.2018 Vi søkjer dagleg leiar frå 01.08.2018 Dagleg leiar vil vere sentral i å utvikle tenestene vidare i nær dialog med kommunane vi leverer tenester til. Ansvar som dagleg leiar - dagleg drift inkl budsjett-/personalansvar - koordinering av dei ulike tenestene - drift av legevakt saman med legevaktssjef - samhandling med ulike aktørar i den medisinske akuttkjelda - dialog med kommunane vi samarbeider med - utvikle nye samarbeidsområder Kvalifikasjonar - 3 årig høgskule i sjukepleie med norsk autorisasjon, anna relevant fagutdanning kan vurderast. - vidareutdanning innan leiing eller økonomi/administrasjon er ynskjeleg - relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglande videreutdanning - God IT-kompetanse - førarkort kl B Lønnsvilkår - Lønn etter avtale - Pensjonsordning med 2 % innbetaling til KLP Personlege eigenskapar - tydeleg, trygg og tett på som leiar - positiv grunnhaldning "vi får det til" - evne å arbeide strukturert og sjølvstendig - gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar - høg arbeidskapasitet der du er initiativrik, engasjert og fleksibel Personlege eigenskapar vert vektlagde Me kan tilby - 100 % stilling - spennande oppgåver med store mulegheiter for personleg og fagleg utvikling - ein arbeidsplass som er IA-bedrift - Arbeid på dagtid - Ulukkes- og gruppeforsikring - Bedriftshelseteneste Send søknaden via vår heimeside: www.laerdal.kommune.no   under fana "ledige stillingar" Vår ref:: 624 Kontaktperson Arne Johansen, Kommunalsjef helse og omsorg, mobil: 41688422, [email protected]   Sogn LMS har ansvar for legevakt for tre kommunar, legevaktssentral for sju kommunar og kommunale akuttsenger (KAD) for fire kommunar. Sogn LMS er lokalisert ved Lærdal sjukehus og samarbeider tett med spesialisthelsetenesta.  Senteret er organisert med omlag 10 årsverk fordelt på dei ulike funksjonsområda. Lærdal kommune er vertskommune for Sogn LMS og har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette.
norsk alfabet plakat Lærdal kommune chess new york Lærdal, Norge
27/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.08.2018 Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning: Off. godkjent sjukepleiar – 80 % vikar, Vartdal helsetun I Ørsta kommune er det i perioden 1.10.2018- 20.7.2019 ledig 80 % for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Vartdal helsetun som tenestestad. Off. godkjent helsefagarbeidar – 65% fast, Vartdal helsetun I Ørsta kommune er det frå 1.9.2018 ledig 65 % fast stilling for off. godkjent helsefagarbeidarStillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Vartdal helsetun som tenestestad. Off. godkjent helsefagarbeidar – 75 % fast nattstilling, Vartdal helsetun I Ørsta kommune er det frå 1.10.2018 ledig 75 % fast nattstilling for off. godkjent helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Vartdal helsetun som tenestestad. Off. godkjent helsefagarbeidar – 50 % fast, Vartdal helsetun I Ørsta kommune er det frå 1.9.2018 ledig 50 % fast stilling for off. godkjent helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Vartdal helsetun som tenestestad.
man cave ideas Ørsta kommune make slider full width Ørsta, Norge
27/06/2018
SØKNADSFRIST: 15.07.2018 Ibestad kommune har ledig fast 100 % stilling som miljøterapeut ved Ibestad skole.  Tiltredelse 1. august. Ibestad skole består av 1.- 10. trinns grunnskole med ca. 90 elever, musikk- og kulturskole, samt voksenopplæring. Ibestad skole er i nytt skolebygg som ble tatt i bruk i 2017. Skolen er tilknyttet kulturhuset med kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall. Ibestad skole har digitale verktøy for lærere og elever. Miljøterapeuten skal ha et helhetlig perspektiv på forebyggende arbeid mot elever i skolen, både enkeltelever og grupper. Arbeidsoppgavene kan være både krevende og interessante. Det innebærer veiledning, støtte og oppfølging av enkeltelever ved skolen i samarbeid med lærere i klassen, samt andre aktuelle instanser. Stillingen innebærer arbeid med elever med lærevansker og/eller atferdsproblematikk. Søkeren må ha godkjent høgskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Søkere med annen relevant høgskolebakgrunn kan bli vurdert. Det er ønskelig at søkeren har erfaring med veiledning av barn. Søkeren må ha gode samarbeidsevner og kunne kommunisere godt, både med barn og voksne. Søkeren må være tydelig og konsekvent i arbeidet med barn, være utholdende og kunne stå i krevende situasjoner. Søkeren må kunne arbeide selvstendig og være med på å utforme og følge opp tiltak og strategier for å hjelpe barna i deres sosiale og faglige utvikling. Minoritetsspråklige søkere må ha fullført og bestått norskprøve nivå A 2. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter tariff. Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger  om stillingen får du ved henvendelse til: Oppvekstleder Willy Aas, tlf.: 91696556 eller  personalsjef Roald Pedersen, tlf.: 90626272.
hjoernehyller til bad Ibestad kommune fangene på fortet oslo Ibestad, Norge
27/06/2018
SØKNADSFRIST: 15.07.2018 Ibestad kommune har ledig fast 100 % stilling som lærer/spesialpedagog ved Ibestad skole.  Tiltredelse 1.august. Ibestad skole består i dag av 1-10 trinns grunnskole med ca. 90 elever, musikk- og kulturskole, samt voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever. Ibestad skole er en helt ny skole der barnetrinn, ungdomstrinn og kulturskole er samlet under samme tak. Skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og har tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall.  Skolens sosiale læringsprogram er «Mitt Valg». Skolen har utarbeidet en plan for det psykososiale arbeidet ved skolen, samt handlingsplan for forebygging og håndtering av krenkende atferd. Den som tilsettes må være forberedt på å undervise i alle fag i grunnskolen. Hovedoppgave er på spesialpedagogiske tiltak. Det er en fordel med erfaring fra undervisning med flerspråklige elever.  Det er ønskelig med musikk og/eller spansk. Kvalifikasjoner for stillingen:  Lærer med godkjent allmennlærerutdanning og minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk. Søkere med fordypning innenfor autismespekteret, ADHD, impressive språkforstyrrelser og/eller atferdsproblematikk vil bli prioritert. Vi ønsker deg som: er engasjert og interessert i arbeid med barn og ungdom med spesielle behov er ansvarsbevisst, engasjert og har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner er en tydelig voksen og en god rollemodell med erfaring fra veiledning av barn jobber godt og strukturert selvstendig og i team Minoritetsspråklige søkere må ha fullført og bestått norskprøve nivå A 2. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter tariff. Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til: Oppvekstleder Willy Aas, telefon: 91696556.
herreskjorte med lommer Ibestad kommune wimbledon 1980 final borg vs mcenroe Ibestad, Norge